Dansk Suffolk
Start
Medlemmer
Engelsk
Nyheder
Landsskuet 2018
Aktive vædder
Overvejer får
Salg af avlsdyr
Salg af vare fra Suffolk
f
Billed galleri Bestyrelses nyt Import
<

Suffolkdagen den 24. september 2011 hos Anne Grethe og Jens.

Vejret var med os, en dejlig klar september dag, hvor ca. 25 personer deltog, ret flot. Dagen blev ekstra krydret af at Conny og Jens kom helt fra Fyn, med øl og vand.

Der var lagt op til en drøftelse af, hvordan det ideelle Suffolk får skal se ud, derfor var en del af fårene taget på stald. Der blev udtaget nogle får som fik målt både højde og længde osv. For at tydeliggøre det i praksis blev et meget kønt får fremvist, som var for lille og to meget store får og sidst 2 som lå midt imellem.

Henning pointerede, at Suffolk hører til kødracerne og derfor er køllerne vigtige. Ryggens længde blev også nævnt som vigtig for racen og her fortalte Harald, at det er tilladt at lægge en hånd på ryggen i forbindelse med opmålingen, da dyrene tit står og krummer af nervøsitet i forbindelse med kåringerne. Der var tydeligvis en forskel i de forskellige avleres synspunkter om hvilken højde, der er ideel for racen. Nogle så gerne dyrene så store som muligt, mens andre bedre kunne lide det mindre mere harmoniske dyr. Pigmenteret uld blev også diskuteret og der ønskes generelt ikke sorte partier på kroppen. Pigmenterede områder på hals og hale mente flere burde kunne tillades i racebeskrivelsen, da det ofte ses i nogle år og ikke i andre. Harald mente, det kom som følge af gnubben mod inventar, mens nogle hollandske avlere mener det til dels er fodringsbetinget. Vi bringer emnet op igen til generalforsamlingen i november.(Anne)

Jens fortalte om rytmen i besætningen, årets gang, avlsplaner fordring og afgræsning. Ligeledes fortaltes der om samgræsning med kvæg og hvordan det letter ormetryk. Besætningen består af 26 avlsfår og tillæg af 8 gimmere samt 3 væddere. Brugen af væddere sker i et tæt samarbejde med 2 andre avlere, så de 3 væddere ilæmmer 50 får + gimmere.

Kl. 15,00 kom Karl Aksel for at tage os med på en tur på Skjern Enge, hvor han afgræsser store naturarealer. Det blev en særdeles spændende tur, hvor vi så en masse kreatur og gæs og ikke mindst det flade landskab med et rigt fugleliv. På vejen hjem fra Engen stoppede vi for at se de 8 avls gimmere der tilhører besætningen. Nogle tillod sig at rose dem, hvilket gjorde ejeren ret så glad.

Imedens maden blev tilberedt fortalte Lars om interesse fra Finland om at importere Suffolk får fra Danmark.

Ved spisningen måtte vi klare os uden Ulrik. Der blev spist en stor fårekølle, en lammebov samt ribben, Anne stod for at grille bov og ben og det blev en god smagsoplevelse. Vi må sige, at Suffolk avlere lige som deres får, har en ret så god appetit, hvilket er det største kompliment til kokken.

Anne havde taget billeder med fra Suffolk ude i den store verden, hvilket altid er interessant at se.

Os der lagde hus til synes at vi havde en rigtig hyggelig dag.

Hilsen

Anne Grethe og Jens

På vegne af Dansk Suffolk siger vi Tak til Harald Jepsen og Henning Nielsen for deres utrættelige arbejde for dyrene. De stiller trofast op når der er brug for en hjælpende hånd med både kåring og en snak om bedømmelser. Tusinde tak skal I ha begge to.

Conny E. Lauesen
 


Suffolkdagen 2008

Den 30. august mødtes en flok på 23 suffolk fans hos Preben Søgård Jacobsen ved Aars ved frokost tid. Vejret viste sig fra sin gode side, så vi indtog frokosten i det grønne, mens vi blev præsenteret for hinanden. Herefter gik turen forbi vædderne, der bliver sat til flokken i nær fremtid. Der var en ældre vædder stammende fra Bent Hausted og en ung fra Anne Nymand. Vi indledte snakken om, hvad vi ønsker af vores væddere og her blev i første omgang snakket eksteriør.

Derefter gik turen forbi en utrolig flot flok nyklippede får og ind i stalden, hvor Preben havde taget det får ind, der har det højeste indeks blandt suffolk i Dk samt 4 andre får. Vi havde de 3 får ude og kommentere og måle på, idet en del af dagens opgave var at finde ideal målene for højde og længde for suffolk. Prebens dyr er generelt store og 2 af de 3 kunne nemt have hentet 23 point på dyrskue. Preben har 25 moderfår og lam fra foråret og har den indeksmæssigt højst placerede besætning i Danmark.

Preben har også en større samling af kaniner, som vi også var en tur forbi, inden vi samledes og kørte til Blære, hvor Anne Nymands besætning stod for skud.

I det oprindelige program skulle konsulent Bjarne Hansen have været til stede ved kaffen og fortalt om sit bud på mulige fodringsplaner, der kan holde sundhed og tilvækst mm i top uden at ruinere os. Grovfoder af en god kvalitet, vil det kunne gøre det godt nok? Da han imidlertid som bekendt har sagt sit job op, fortalte jeg i stedet lidt om bedriften og økonomien i fårene.

Salg af avlsdyr og slagtelam i 2008 har indbragt lidt over 97.000 kr

Moderfårspræmie 4800 kr

Fra indbinding den 4. november 2007 til udbinding den 19. april er der brugt foder og mineraler mm for i alt 30.000 kr svarende til en pris pr FE på ca 1,17 kr.

Scanning for muskel og fedt 2000 kr

Blodprøver for genotyper, medicin mm 7.700 kr

Klipning 2 gange 5.580 kr

Indkøb af dyr 12.075 kr

Fåreregistrering og 2x besætningsbebyr 3.100 kr

Kridt, sele, mælkeerstatning mm 800 kr

Dansk fåreavl 800 kr

Som i kan se ikke nogen guldgrube, med de 40.000 kr, der er til mig, skal der betales forrentning af inventar, hegn, husleje og hvis der endelig skulle være lidt tilbage, så er der måske til et par øre i timeløn. Men husene er der jo i forvejen, fårene er mine terapeuter så jeg er egentlig godt nok tilfreds.

Efter kaffen blev mine får sat under målestokken. Jeg havde på forhånd taget højeste, laveste, korte og lange fra som blev målt og vurderet. Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om at racebeskrivelsen for suffolk skal ændres lidt, så der i stedet for at stå ” vædderen … er ca 85 cm høj og ca 105 cm lang” og ”fåret… er ca 75 cm høj og ca 95 cm lang”, så er det mere nøjagtigt at skrive:

Vædderen er 80 +/- 5 cm høj og 100 +/-5 cm lang

Fåret er 70 +/-5 cm høj og 90 +/-5 cm lang

På den gamle måde får man det indtryk, at de nævnte mål er gennemsnitstal i stedet for maximum. Man kan endda diskutere om 5 cm til hver side er for meget, da 10 cm i forskel på 2 dyr, der står ved siden af hinanden og begge opfylder racebeskrivelsen, ser meget forskellige ud.

I januar blev der importeret 4 væddere fra Tyskland sammen med Jens Østergård, Conny Lauesen og Lars Elgård og de to af disse blev taget under luppen.

Efter import af Hollandske dyr med bløde koder, er der i denne import fokuseret meget på koderne. Køller og ryg som disse skal vi lede længe efter herhjemme, så det er håbet at disse dyr vil kunne give de danske suffolk et løft og rette på de hollandske vædderes synder.

Fårene blev lukket på græs igen og grillen tændt over en kop øl… mens vi drak os lidt mod til, begyndte vi så diskussionen om vægtningen af indeksene, som var anden del af dagens opgave. Da der ikke længere klassificeres slagtelam, har det virket meningsløst at 40% af vægtningen lå her. Vi blev også ret hurtigt enige om, at den nye vægtning bør se således ud:

Kuldstørrelse                       0,16               +5 i forhold til tidl

Moderegenskaber               0,07

Mælketilvækst                      0,15             +10 i forhold til tidl

Holdbarhed                          0,13

Livskraft                                0,23             +10 i forhold til tidl

Egen tilvækst                       0,09

Slagtekvalitet                       0,15           -0,25 i forhold til tidl

Eksteriør                               0,03

S-indeks                              1,00

Bliver det engang muligt igen at få klassificeret sine lam kan vi tage stilling til om vægtningen skal ændres respektivt.

Efter stegt suffolk lam mm trak vi indendørs til et mere uformelt billedgalleri af alverdens suffolk og jeg vil gerne sige alle tak for en vidunderlig dag.

Der blev et pænt overskud af dagens arrangement og beløbet gemmes til næste års arrangement som vi besluttede skulle være en tur til udlandet (Tyskland eller Holland).

Suffolk dagen 2007

Lørdag den 8. september afholdt Dansk Suffolk i samarbejde med Dansk Fåreavls Distrikt 8 sommermøde hos Conny og Jens Lauesen, til en fælles snak om får og fåreavl. 29 fåreavlere fra hele landet var tilmeldt, desværre måtte 4 melde fra på grund af sygdom.

Det blev en dejlig inspirerende dag trods kulde og blæst.

Vi mødtes ved frokosttid hvor vi spiste vores medbragte mad eller nød Connys dejlige anretninger, hvor man blandt lækkerierne også kunne smage en dejlig strudsespegepølse.

Førstepunkt på dagsordenen var et spændende besøg hos en nærliggende strudsefarmer Susanne og Kaj Petersen. Susanne står for strudsene og Kaj driver en af egnens store maskinstationer. Susanne fortalte levende om det at arbejde med strudse, om avl, slagt og afsætning. Fra at være en attraktiv produktionsform er strudse avlen nu en mindre del og kun 5 avlere er tilsluttet organisationen. Susanne har pt. 8 avls strudse, en del slagte færdige og en del nylig udrugede kyllinger. Kødet afsættes udelukkende fra Susannes gårdbutik, og ved deltagelse på dyrskuer, markeder m.m. foruden kødet fremstilles der også diverse cremer af strudse fedt, der, udokumenteret, skulle have god effekt på bl.a. psoriasis. At håndtere strudse er ikke helt ufarligt, idet strudse sparker fremad og med en kraft på 1 tons. Når Susanne håndterede dyrene havde hun et trick med at løfte en kost, så den var højere end strudsene, derved var dyrene mere fokuseret på denne og hun kunne arbejde i fred. Når dyrene skulle indfanges til slagt fik de trukket et afklippet ærme over hovedet og derved blev de passiviseret. Dyrene slagtes i Sønderjylland. Susannes kommentar til strudse, de har et stort hjerte, stor lever, men meget lille hjerne.

Kaj fortalte om arbejdet med maskinstationen og vi fik en del at vide om græsmarkernes pasning og pleje, om ensilage, et nyt ord, for mig var benævnelsen ”Morten Kock baller” om de små baller på 30-40 kilo.

Efter et par spændende timer i selskab med Susanne og Kaj, var det tid at se på får, Suffolk og Zwartbless.

Avl, kød og udstillinger.

Det er avlen der interesserer ægteparret, det kunne ses på dyrene, det var dyr der virkelig kunne leve op til standarden, flot, når man som Conny og Jens er forholdsvis nye i faget, at dyrene også produktionsmæssigt kan leve op til forventninger, kan ses ved et blik på hitlisterne. Som avler af en anden race var det fantastisk at stå på sidelinjen og høre alle Suffolk avlernes begejstring, deres gæt på vædderne der var far til lammene. Det passede.

Efter en tiltrængt kop kaffe, blev det tid til Zwartblessen, for de fleste af os en helt ny race importeret fra Holland i 2006. Jens Østergaard, en af importørerne, gav en god beskrivelse af racen .

(Se Dansk Fåreavls Tidsskrift nummer 9.) og omtalte Conny og Jenses vædder som den bedste i DK, men lagde heller ikke skjul på, at med en ny race, nye udfordringer, bl.a. med hensyn til fodring, goldning m.m. det skulle Zwartbless avlerne til at lære, men så mente Jens Ø også at racen var velegnet i en krydsningsproduktion.

Conny og Jens sælger en del dyr til avl, slagtelammene afsættes til Dansk Lam.

På det seneste har deltagelse i dyrskuer og fåredage fået begges bevågenhed


ERFA grupper.


Hans Erik Rasmussen, kasserer i Distrikt 8 fortalte inspirerende om opstart af ERFA grupper og hvad det indebar af positive oplevelse ved at være med i en sådan, indlægget blev et godt oplæg til en videre diskussion og da flere i forsamlingen var med i andre ERFA grupper, kom også de med deres oplevelser, både om ERFA grupper, men også organisatorisk. Hans Eriks indlæg gav inspiration til flere át gå hjem og starte ERFA grupper.


Slagtelam / kvalitet.


Jens Rosenberg, landsledelsesmedlem og formand for Distrikt 8 havde til lejligheden slagtet og parteret et lam: Jens er uddannet kok, så der var virkelig tale om en professionel, men også anderledes udskæring, hvor intet gik til spilde. Den ene halvdel af lammet var skåret ud i hele stege, udbenet bov og ribben til grilning, medens den anden halvdel viste hvordan de enkelte hele stykker kunne udskæres så man fik endnu mere ud af et lam. Seancen blev krydret med sjove anekdoter fra Jenses læretid som kok. Et meget givtigt indlæg hvor alle kunne lære noget nyt.

Efter indlæggene var det ”madlavningstid ”Grillen var tændt op og nu kunne hver især udvælge sig et stykke kød, marinere det, finde en ledig plads på grillen. Tro mig der var trængsel, og herligt smagte det. Som tilbehør var der herlig kartoffelsalat, grøn salat, pastasalat og nybagt, meget nybagt brød, den første portion brød havde hunden ædt.


Dansk Fåreavl.


Nede ved trikt 8 arrangeret en flot stand med PR materiale, tidsskrifter opskrifter m.m. til inspiration for nye..

På alles vegne Varm tak for en dejlig varierende dag, med strudse, får og mennesker i centrum.

Særlig tak til vore værter Conny og Jens for det kæmpe arbejde de havde lagt både før som efter for at få et sådant arrangement op at stå

E:E


 Strudsen: jeg er højre end dig.


Strudsen: hvad er dette for et apparat du har der.

 


Gimmer fra 2007

 


Moderfår

 

 

 

 

 

 

 


Indlæg om ERFA grupper af Hans Erik Rasmussen


Indlæg om slagtelam/kvalitet af Jens Rosenberg

 

 

 


Stand med PR materiale fra Distrikt 8

E-mail til: suffolk@suffolk.dk     Copyright 2007 Dansk Suffolk     Webmaster: jens.lauesen@suffolk.dk